inloggen    contactHOME
NIEUWS
OVER ARTI
Arti
Orkesten
Lid worden
OPLEIDINGEN Pretorkest
Schoolorkest
Opleidingsorkest
Muziekles
DONATEURSCHAP
Donateurs
Stichting vrienden van Arti
 
OPLEIDINGEN

Om in de orkesten van Arti te kunnen meespelen is een minimum niveau van instrumentbeheersing noodzakelijk. Afhankelijk van het niveau wordt een muzikant ingedeeld in een orkest. Om het minimale niveau te kunnen halen, of in niveau te groeien, is de meest voor de hand liggende wijze het volgen van instrumentles. Arti biedt vanaf het allerlaagste niveau diverse orkesten waarin meegespeeld kan worden.

De basis voor muziekonderwijs is de Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze wordt in Oirschot op de meeste basisscholen gegeven als onderdeel van het reguliere lesaanbod. Populair heet dit ook wel muziekles op school. De meeste kinderen die beginnen met een muziekinstrument maken aansluitend aan de AMV hun keuze voor een instrument, maar je kunt ook al eerder met een instrument beginnen. Als de keuze voor een instrument gemaakt is wordt er vervolgens gezocht naar een docent en wordt er gekeken of het kind ook al vast mee kan doen met samenspelen. Muziek maken is leuk, maar muziek maken in een groepje is leuker. De voorkeursdocenten van Arti bieden samenspeelgroepjes aan.

De Arti Voorkeursdocent

Deze docenten zijn door Arti geselecteerd uit al het aanbod aan onafhankelijke docenten en voldoen aan vastgestelde criteria omtrent het bieden van muziekonderwijs. Eén van de criteria is dat docenten een afgeronde HBO muziekopleiding hebben op het instrument waarop zij les geven. Dit om er voor te zorgen dat de muzikant op een juiste wijze het instrument leert beheersen (techniek) en op een gebalanceerde manier de ontwikkeling mee maakt naar die van een ervaren muzikant.

De Voorkeursdocenten zijn niet in dienst van Arti maar werken alleen nauw met ons samen. De opleidingswens regelt u dan ook direct met de docent net zoals de afspraken over de leskosten.

Als u een Arti Voorkeursdocent kiest en woonachtig bent in Oirschot dan kunt u ook gebruik maken van een gemeentelijke tegemoetkoming (subsidie) in de leskosten. In het kort geldt hiervoor dat u maximaal 50% van de kosten voor instrumentles vergoed krijgt met een maximum van € 370,- per schooljaar. Deze subsidie geldt voor personen van 6 tot 18 jaar. Deze subsidieregeling met bijbehorende formulieren kunt u hier downloaden: beleid, formulier. Denkt u aan tijdige indiening!

Instrumenten

Een instrument van keuze kan natuurlijk aangeschaft worden. Echter om niet meteen veel geld uit te moeten geven bestaat er ook de mogelijkheid om een instrument te huren bij de vakhandel. Er is echter nog een ander alternatief. Informeer voor het kiezen van een instrument even of het instrument binnen Arti beschikbaar is. Is dat namelijk zo dan kan het voordelig zijn om middels het jeugdlidmaatschap van Arti (minimaal één jaar) het instrument zonder verdere bijkomende kosten van Arti in bruikleen te krijgen. Dit aanbod geldt voor personen tot en met het kalenderjaar waarin men 16 wordt en voor zolang als er tevens minimaal één keer per twee weken een half uur les gevolgd wordt. Het instrumentgebruik kan hiermee zelfs gratis worden!

Eventuele andere tegemoetkomingen

In een aantal gevallen is het mogelijk om nog extra bijdrage te krijgen in de kosten voor het maken van muziek door kinderen. Onderstaand staan regelingen hiertoe met verwijzing naar het loket opgenomen.

- Bijdrage in de contributie van de vereniging. Informatie te bevragen bij de balie van de gemeente.
- Verdere bijdrage in de lesgelden. Informatie te bevragen bij de stichting leergeld Best www.leergeld.nl/locaties/best

Meer informatie

Informatie over repetitieijden en andere verenigingsinformatie vind je onder 'Over Arti' op deze site.
  AGENDA

Er zijn nog geen evenementen gepland